Giải câu 1 – Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) trang 37 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Đọc kĩ những ví dụ đã được phân tích khi học về các phương châm hội thoại (phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự) và cho biết trong những tình huống nào, phương châm hội thoại không được tuân thủ.

Trả lời:

Trong các ví dụ đã phân tích khi học về các phương châm giao tiếp, chỉ có tình huống trong truyện “Người ăn xin”, phương châm lịch sự được tuân thủ, còn lại đều không tuân thủ phương châm hội thoại.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status