Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm trang 79 – 82 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài

Đọc hai câu văn sau và diễn đạt ý mỗi câu thành một luận điểm ngắn gọn, rõ.

a) Trước hết là cần phải tránh cái lỗi viết “rau muống” nghĩa là lằng nhằng “trường giang đại hải”(a), làm cho người xem như là “chắt chắt vào rừng xanh”.

(Hồ Chí Minh, Cách viết)

(a) Trường giang đại hải: chỉ cách nói (viết) quá dài dòng, lan man (ví như sông dài biển lớn) (trường: dài; giang: sông; đại: to, lớn; hải: biển).

b) Ngoài việc đam mê viết, cái thích thứ hai của Nguyên Hồng là được truyền nghề cho bạn trẻ.

(Nguyễn Tuân)

Trả lời:

– Luận điểm: Cần phải tránh lối viết lan man, dài dòng.

– Luận điểm b: Nhà văn Nguyên Hồng thích truyền nghề cho các bạn trẻ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status