Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tình thái từ trang 81 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Bài 1: Trong các câu dưới đây, từ nào (trong các từ in đậm) là tình thái từ , từ nào không phải là tình thái từ ?

a) Em thích trường nào thì thi vào trường ấy.
b) Nhanh lên nào, anh em ơi !
c) Làm như thế mới đúng chứ !
d) Tôi đã khuyên bảo nó nhiều lần rồi chứ có phải không đâu.
e) Cứu tôi với!
g) Nó đi chơi với bạn từ sáng.
h) Con cò đậu ở đàng kia.
i) Nó thích hát dân ca Nghệ Tĩnh(a) kia.

Trả lời:

Các từ in đậm là tình thái từ trong các câu: b, c, e, i.

b) Nhanh lên nào, anh em ơi! -> tình thái từ cầu khiến biểu thị sự thúc giục, rủ rê

c) Làm như thế mới đúng chứ! -> nhấn mạnh sự đồng tình, ủng hộ

e) Cứu tôi với! -> tình thái từ cầu khiến

i) Nó thích hát dân ca Nghệ Tĩnh kia. -> tình thái từ biểu thị cảm xúc

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status