Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trang 54 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Tìm lời dẫn trong những đoạn trích sau (trích từ truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao). Cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ được dẫn, là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp.

a) Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi tằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”.

b) Sau khi thằng con đi, lão tự bảo rằng: “Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mãi, mới để ra được năm mươi đồng bạc tậu. Hối ấy, mọi thức còn rẻ cả…”

Trả lời:

a) “A! Lão già tệ lắm! … này à?”

b) “Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, … mọi thức còn rẻ cả …”

Cả hai đoạn trích đều là cách dẫn trực tiếp. Ở đoạn trích (a), nội dung dẫn được dẫn ra là lời. ở đoạn trích (b), nội dung dẫn ra là ý. Lời và ý ở hai đoạn trích này đều được dẫn lại nguyên văn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status