Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt trang 40 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy tìm ví dụ để minh họa cho các biện pháp Việt hóa từ ngữ Hán được vay mượn đã nêu trong bài.

Trả lời:

Một số ví dụ minh họa cho các biện pháp Việt hóa từ ngữ Hán được vay mượn:

Việt hóa theo hình thức sao phỏng, dịch nghĩa ra tiếng Việt:

– Bô lão –> người cao tuổi

– Cẩm thạch –> đá hoa

– Chi lưu –> sông nhánh

– Ái quốc –> yêu nước

Việt hóa theo kiểu rút gọn, đảo vị trí, thay đổi yếu tố:

– Chính đại quang minh –> quang minh chính đại

– Chính thị –> đích thị

– Diệp lục tố –> diệp lục

– Dương dương tự đắc –> tự đắc

– Đại trượng phu –> trượng phu

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status