Giải câu 1 – Luyện tập (trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Hợp đồng trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Hãy lựa chọn những tình huống cần viết hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Trường em đề nghị với các cơ quan cấp trên cho phép sửa chữa, hiện đại hóa các phòng học.

b) Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán.

c) Xã em và Công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

d) Thầy Hiệu trưởng chuyển công tác, cần bàn giao công việc cho thầy Hiệu trưởng mới.

e) Hai bên thỏa thuận với nhau về mặt thuê nhà.

Trả lời:

Các tình huống (b), (c), (e) phù hợp với hợp đồng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status