Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Nói quá trang 101 – 103 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Tìm biện pháp nói quá và giải thích ý nghĩa của chúng trong các ví dụ sau:

a)

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

(Hoàng Trung Thông, Bài ca vỡ đất)

b) Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ sướt da thôi. Từ giờ đến sáng em có thể đi lên đến tận trời được.

(Nguyễn Minh Châu, Mảnh trăng cuối rừng)

c) […] Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hán vào nhà xơi nước.

(Nam Cao, Chí Phèo)

Trả lời:

a) Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

– Nói quá nhấn mạnh vai trò của sức lao động con người có thể cải tạo tự nhiên mang lại nguồn sống.

b) “em có thể đi lên tới tận trời được”

– Nói quá nhằm khẳng định không ngại khó, không ngại khổ.

c) “cụ bá thét ra lửa”

– Nói quá thể hiện là một nhân vật có tiếng nói, có thế lực, quyền uy, hống hách, hay quát tháo.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status