Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Phép phân tích và tống hợp trang 9 – 10 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Tác giả đã phân tích như thế nào để làm sáng tỏ luận điểm: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn”? (Gợi ý: Chú ý thứ tự khi phân tích: Học vấn là của nhân loại -> học vấn của nhân loại do sách lưu truyền lại -> Sách là kho tàng quý báu -> Nếu chúng ta… Nếu xóa bỏ… làm kẻ lạc hậu.)

Trả lời:

Cách phân tích để làm rõ luận điểm: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn”

– Học vấn là thành quả của nhân loại, do tích lũy dần. Sách là phương tiện lưu giữ thành quả đó.

– Nếu không lưu lại thành quả trong quá khứ thì phải làm lại từ đầu, do đó, có tiến lên cũng là đi lùi lại.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status