Giải câu 1 – Liên kết câu và liên kết đoạn văn (trang 110 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Trang 110 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 109 – 111 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây thể hiện phép liên kết nào?

a) Ở rừng mùa này thường như thế. Mưa. Nhưng mưa đá. Lúc đầu tôi không biết. Nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang. Có cái gì vô cùng sắc xé không khí ra từng mảnh vụn. Gió.  tôi thấy đau, ướt ở má.

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

b) Từ phòng bên kia một cô bé rất xinh mặc chiếc áo may ô con trai và vẫn còn cầm thu thu một đoạn dây sau lưng chạy sang. Cô bé bên nhà hàng xóm đã quen dần với công việc này.  lễ phép hỏi Nhĩ: “Bác cần nằm xuống phải không ạ?”.

(Nguyễn Minh Châu, Bến quê)

c) Nhưng cái “com-pa” kia lấy làm bất bình lắm, tỏ vẻ khinh bỉ, cười kháy tôi như cười kháy một người Pháp không biết đến Nã Phá Luân, một người Mĩ không biết đến Hoa Thịnh Đốn vậy! Rồi nói:

– Quên à! Phải, bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa!

Tôi hoảng hốt, đứng dậy nói:

– Đâu có phải thế! Tôi…

(Lỗ Tấn, Cố hương)

Trả lời:

a. Liên kết câu:

– Câu 3 được liên kết với câu 2 bằng từ “nhưng”.

– Câu 5 được liên kết với câu 4 bằng từ “nhưng rồi”

– Câu 8 được liên kết với câu 7 bằng từ “và”

b. Liên kết câu:

– Câu 2 được liên kết với câu 1 bằng từ “cô bé”

– Câu 3 được liên kết với câu 2 bằng từ “nó”.

c. Liên kết đoạn văn: qua từ “thế”

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status