Giải câu 1 Lập luận trong văn nghị luận (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 Lập luận trong văn nghị luận (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận trang 32 – 34 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Luận điểm trong văn nghị luận là những kết luận có tính khái quát, có ý nghĩa phổ biến đối với xã hội. Ví dụ:

a) Chống nạn thất học
b) Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước
c) Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội
d) Sách là người bạn lớn của con người.
e) Học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn.

Hãy so sánh với một số kết luận ở mục I. 2. để nhận ra đặc điểm của luận điểm trong văn nghị luận.

Trả lời:

Luận điểm trong văn nghị luận là những kết luận có tính khái quát, có ý nghĩa phổ biến đối với xã hội, khác với những kết luận của lập luận trong đời sống là những luận điểm gắn với những tình huống giao tiếp nhất định.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status