Giải câu 1 – Cụm từ (trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Cụm từ (trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 – 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Tìm phần trung tâm của các cụm danh từ in đậm. Chỉ ra những dấu hiệu cho biết đó là cụm danh từ.

a) Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại.

(Lê Anh Trà, Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị)

b) Ông khoe những ngày khở nghĩa dồn dập ở làng.

(Kim Lân, Làng)

c) Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo.

(Kim Lân, Làng)

Trả lời:

a. Thành phần trung tâm: ảnh hưởng quốc tế, nhân cách, lối sống.

– Dấu hiệu: có số từ, lượng từ đứng trước.

b. Thành phần trung tâm: ngày khởi nghĩa.

– Dấu hiệu: có lượng từ đứng trước.

c. Thành phần trung tâm: tiếng cười nói.

– Dấu hiệu nhận biết: danh từ đứng trước quan hệ từ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status