Giải câu 1 – Cách viết biên bản (trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Cách viết biên bản (trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Biên bản trang 123 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Phần mở đầu của biên bản gồm những mục gì? Tên của biên bản được viết như thế nào? (Chú ý: Các loại văn bản khác nhau có cách ghi khác nhau.)

Trả lời:

– Phần mở đầu bao gồm:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính);

+ Tên biên bản;

+ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ;

– Tên biên bản được viết ở dưới quốc hiệu, tiêu ngữ; ở chính giữa trang giấy và được viết in hoa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status