Giải câu 1 – Cách tóm tắt văn bản tự sự (Trang 60 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 1 – Cách tóm tắt văn bản tự sự (Trang 60 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự trang 60 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 1: Đọc văn bản tóm tắt trong SGK trang 60 và trả lời câu hỏi.

a) Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản nào? Dựa vào đâu mà em nhận ra được điều đó? Văn bản tóm tắt trên có nêu được nội dung chính của văn bản ấy không?

b) Văn bản tóm tắt trên có gì khác so với văn bản ấy (về độ dài, về lời văn, về số lượng nhân vật, sự việc,…)?

c) Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết các yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt.

Trả lời:

Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt

a) Văn bản tóm tắt dựa vào nội dung của văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh. Vì văn bản tóm tắt đã thể hiện được nội dung, nhân vật, sự việc của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

b) So sánh văn bản tóm tắt với văn bản được tóm tắt:

Về độ dài, số lượng nhân vật, sự việc đều ngắn gọn hơn nhưng vẫn truyền tải được nội dung.

c) Các yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt:

Văn bản tóm tắt phải dùng lời văn của mình trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính, phản ánh trung thành nội dung của văn bản được tóm tắt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status