Giải câu 1 – Cách làm hợp đồng (trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Cách làm hợp đồng (Trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Hợp đồng trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào? Tên của hợp đồng được viết như thế nào?

Trả lời:

1. Phần mở đầu

– Bao gồm:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng.

+ Thời gian, địa điểm.

+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

– Tên hợp đồng được viết in hoa ở chính giữa tờ giấy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status