Giải câu 1 – Các từ loại khác (trang 132 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Các từ loại khác (trang 132 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 – 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy xếp các từ in đậm trong những câu say đây vào cột thích hợp (theo bảng mẫu) ở dưới.

a) Một lát sau không phải chỉ có ba đứa mà cả một lũ trẻ ở tầng dưới lần lượt chạy lên.

(Nguyễn Minh Châu, Bến quê)

b) Trong cuộc đời kháng chiến của tôi, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia tay, nhưng chưa bao giờ, tôi bị xúc động như lần ấy.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

c) Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt – cái giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

d) – Trời ơichỉ còn có năm phút!

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

e) – Quê anh ở đâu thế? – Họa sĩ hỏi.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

g) – Đã bao giờ Tuấn… sang bên kia chưa hả?

(Nguyễn Minh Châu, Bến quê)

h) – Bố đang sai con làm cái việc gì lạ thế?

(Nguyễn Minh Châu, Bến quê)

BẢNG TỔNG KẾT VỀ CÁC LOẠI TỪ KHÁC

(NGOÀI BA TỪ LOẠI CHÍNH)

Số từ Đại từ Lượng từ Chỉ từ Phó từ Quan hệ từ Trợ từ Tình thái từ Thán từ
 

Trả lời:

Số từ Đại từ Lượng từ Chỉ từ Phó từ Quan hệ từ Trợ từ Tình thái từ Thán từ
Ba, năm Tôi Cả, những, bao nhiêu Đâu, ấy đã, ngay, mới, đang, Của, ở, như, Chỉ, bấy giờ, bao giờ, Hả, nhưng Trời ơi

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status