Giải câu 1 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 1 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Ôn luyện về dấu câu trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 1: Thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc

Xét ví dụ sau và trả lời câu hỏi.

Tác phẩm “Lão Hạc” làm em vô cùng xúc động trong xã hội cũ, biết bao nhiêu người nông dân đã sống nghèo khổ cơ cực như lão Hạc.

Ví dụ trên thiếu dấu ngắt câu ở chỗ nào? Nên dùng dấu gì để kết thúc câu ở chỗ đó?

Trả lời:

Thiếu dấu ngắt câu khi đã kết thúc

Đoạn văn trên thiếu dấu chấm câu sau từ “xúc động”

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status