Giải câu 1 Bài 1 trang 16 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 1 Trang 16 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Đề bài câu 1 Trang 16 SGK Tin học lớp 12:

Nêu một ứng dụng của CSDL của một tổ chức mà em biết.

Lời giải câu 1 Trang 16 SGK Tin học lớp 12:

Ứng dụng cơ sở dữ liệu của thư viện Hà Nội sẽ quản lí thông tin người đọc, thông tin người mượn, thông tin về các nhân viên trong thư viện và còn những dữ liệu về người mượn đã mượn những quyển sách nào, bắt đầu từ ngày bao nhiêu.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status