Giải bài C9 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C9 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo).

Đề bài C9 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C9 Trang 88 SGK Vat ly lop 6 – De bai

Lời giải câu C9 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6:

Đoạn AB biểu diễn quá trình tăng nhiệt độ của nước (từ 0ºC lên 100ºC) và thời gian đun là 10 phút.

Đoạn BC biểu diễn quá trình sôi của nước (nước sôi ở 100ºC) và thời gian sôi là: (20 – 10) = 10 phút.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status