Giải bài C8 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí.

Đề bài C8 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh ? (Hãy xem lại bài trong lượng riêng để trả lời câu hỏi này).

Lời giải câu C8 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C8 Trang 63 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status