Giải bài C7 Trang 79 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C7 Trang 79 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo).

Đề bài C7 Trang 79 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ ?

Lời giải câu C7 Trang 79 SGK Vật lý lớp 6:

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ là vì nhiệt độ tan của nước đá là xác định (0ºC) và trong suốt quá trình tan nhiệt độ của nước đá không thay đổi.

Bên cạnh đó nước đá là vật liệu có sẵn, dễ tìm, không độc hại, hoàn toàn phù hợp cho việc làm thí nghiệm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status