Giải bài 9 Trang 180 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải bài 9 Trang 180 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần bài tập Ôn tập cuối năm Toán 11: Phần Đại số và Giải tích.

Đề bài 9 Trang 180 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Cho biết một cấp số nhân, hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ hai bằng 12 và nếu thêm 10 vào số hạng thứ nhất, thêm 8 vào số hạng thứ 2 còn giữa nguyên số hạng thứ 3 thì ba số mới lập thành một cấp số cộng. Hãy tính tổng hạng đầu của cấp số nhân đó .

Lời giải câu 9 Trang 180 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Giai bai 9 Trang 180 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status