Giải bài 7 Trang 101 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 7 Trang 101 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Đề bài 7 Trang 101 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

(1) Tập hợp các điểm có khoẳng cách đến điểm A cố định bằng 2cm (4) là đường tròn tâm A bán kính 2cm
(2) Đường tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm (5) có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 2cm
(3) Hình tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm (6) có khoảng cách đến điểm A bằng 2cm
(7) có khoảng cách đến điểm A lớn hơn 2cm

Lời giải câu 7 Trang 101 SGK Toán 9 – Tập 1:

– Nối (1) – (4)

– Nối (2) – (6)

– Nối (3) – (5)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status