Giải bài 5 Trang 4 SGK Toán lớp 3

Giải bài 5 Trang 4 SGK toán lớp 3, phần bài tập Bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (Không nhớ).

Đề bài 5 Trang 4 SGK Toán lớp 3:

Với ba số 315; 40; 355 và các dấu +, – , =, em hãy lập các phép tính đúng.

Lời giải câu 5 Trang 4 SGK Toán lớp 3:

Có thể lập các phép tính như sau:

315 + 40 = 355 ;

355 – 40 = 315 ;

40 + 315 = 355 ;

355 – 315 = 40.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status