Giải bài 5 Trang 39 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 5 Trang 39 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 8: Quang hợp ở thực vật.

Đề bài 5 Trang 39 SGK Sinh học 11:

Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh?

A. Diệp lục a.

B. Diệp lục b.

C. Diệp lục a, b.

D. Diệp lục a, b và carôtenôit.

Lời giải câu 5 Trang 39 SGK Sinh học lớp 11:

Đáp án đúng: A. Diệp lục a.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status