Giải bài 5 Trang 3 SGK Toán lớp 3

Giải bài 5 Trang 3 SGK toán lớp 3, phần bài tập Bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

Đề bài 5 Trang 3 SGK Toán lớp 3:

Viết các số 537 ; 162 ; 830 ; 241 ; 519 ; 425 :

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn ;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải câu 5 Trang 3 SGK Toán lớp 3:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 162 ; 241 ; 425 ; 519 ; 537 ; 830.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 830 ; 537 ; 519 ; 425 ; 241 ; 162.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status