Giải bài 5 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 5 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 38: Sự chuyển thể của các chất.

Đề bài 5 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10:

Sự sôi là gì? Nêu đặc điểm của sự sôi. Phân biệt sự sôi và sự bay hơi?

Lời giải câu 5 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10:

Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.

Đặc điểm:

– Dưới áp suất chuẩn, mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không thay đổi

– Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất, chất khí trên mặt thoáng: áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại .

Phân biệt: Sư sôi xảy ở cả trong và ngoài chất lỏng, còn sự bay hơi chỉ xảy ra ở bề mặt chất lỏng. Sư sôi thì phải cần nhiệt độ xác định để sôi, còn bay hơi thì ở nhiệt độ nào cũng bay hơi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status