Giải bài 5 Trang 174 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 174 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật.

Đề bài 5 Trang 174 SGK Sinh học 12:

Vì sao nói: trong tự nhiên, quần thể sinh vật có xu hướng điều chỉnh số lượng cá thể của mình ở mức cân bằng?

Lời giải câu 5 Trang 174 SGK Sinh học lớp 12

Trong tự nhiên, quần thể luôn có xu hướng điều chỉnh mật độ cá thể của quần thể ở mức cân bằng phù hợp nguồn sống của môi trường.

+ Khi số lượng cá thể thấp mà điều kiện sống của môi trường thuận lợi (như nguồn sống dồi dào, khí hậu phù hợp…) số cá thể mới sinh ra tăng lên.

+ Khi số lượng cá thể tăng cao dẫn tới điều kiện sống của môi trường không thuận lợi dẫn đến cạnh tranh làm số cá thể bị chết tăng lên.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status