Giải bài 5 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị.

Đề bài 5 Trang 117 SGK Sinh học 9:

Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào

Lời giải câu 5 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9:

– Đối với cây trồng: công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhân giống vô tính ở cây trồng hoặc trong chọn dòng tế bào xôma biến dị để tạo giống cây trồng mới, giúp cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

– Đối với động vật: đã thu được một số kết quả bước đầu như đã nhân bản vô tính thành công đối với cừu (cừu Đôli 1997), bò (bê nhân bản vô tính 2001) và một số loài động vật khác, mở ra triển vọng nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt diệt, mở ra khả năng chù động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng các cơ quan tương ứng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status