Giải bài 5 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 5 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

Đề bài 5 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10:

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Lời giải câu 5 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10:

Tổng 3 lực tác dụng vào vật phải bằng không.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status