Giải bài 4 Trang 96 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 96 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học.

Đề bài 4 Trang 96 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát

a) Tính chất của nước ối

b) Tế bào tử cung của người mẹ

c) Tế bào thai bong ra trong nước ối

d) Cả a và b.

Lời giải câu 4 Trang 96 SGK Sinh học lớp 12

Chọc dò dịch ối nhằm khảo sát tế bào thai nhi để phát hiện các bệnh tật di truyền

Đáp án: C

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status