Giải bài 4 Trang 83 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 4 Trang 83 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại.

Đề bài 4 Trang 83 SGK Hóa học lớp 12:

Mạng tinh thể kim loại gồm có:

A. Nguyên tử, ion kim loại và ác electron độc thân.

B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân.

D. Ion kim loại và các electron độc thân.

Lời giải câu 4 Trang 83 SGK Hóa học lớp 12:

Đáp án B

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status