Giải bài 4 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 4 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 23: Sông và hồ.

Đề bài 4 Trang 72 SGK Địa lí 6:

Dựa vào bảng ở trang 71, hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m³) của sông Hồng và sông Mê Công trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?

Giai bai 4 Trang 72 SGK Dia li lop 6 - De bai

Lời giải câu 4 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6:

* Tổng lượng nước của sông Hồng:

– Mùa cạn: 120m³ x (25/100) = 30m³

– Mùa lũ: 120m³ x (75/100) = 90m³

* Tổng lượng nước của sông Cửu Long:

– Mùa cạn: 507m³ x (20/100) = 101,4m³

– Mùa lũ: 507m³ x (80/100) = 405,6m³

Có sự chênh lệch đó vì diện tích lưu vực ở sông Cửu Long lớn hơn 4,6 lần so với sông Hồng. Do đó lượng nước mùa cạn và lũ của sông Cửu Long đều lớn hơn ở sông Hồng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status