Giải bài 4 Trang 70 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 4 Trang 70 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 21: Hoạt động hô hấp.

Đề bài 4 Trang 70 SGK Sinh học 8:

Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ và chậm) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh và gấp). Nhận xét kết quả và giải thích.

Lời giải câu 4 Trang 70 SGK Sinh học lớp 8:

– Nhận xét kết quả : học sinh tự làm.

– Giải thích : Còn kết quả là lúc thở bình thường sẽ có nhịp thở nhiều hơn . Còn khi chạy tại chỗ có nhịp thở sẽ ít hơn vì khi chạy ta sẽ thở sâu hơn (do cần dùng nhìu ôxi) mà một nhịp thở sâu sẽ mất nhiều thời gian hơn nên sẽ thở được ít hơn.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status