Giải bài 4 Trang 67 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 4 Trang 67 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp.

Đề bài 4 Trang 67 SGK Sinh học 8:

Nhờ đâu nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu O2 (trong không gian vũ trụ, trong đám cháy, dưới đáy đại dương).

Lời giải câu 4 Trang 67 SGK Sinh học lớp 8:

Khi ở trong không gian vũ trụ, trong đám cháy, dưới đáy đại dương nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn đều mang theo người bình khí O2 dự phòng để hoạt động hô hấp diễn ra bình thường.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status