Giải bài 4 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN.

Đề bài 4 Trang 53 SGK Sinh học 9:

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

Lời giải câu 4 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9:

Đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A – U – G – X – U – U – G – A – X

Vậy trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN là:

giai bai 4 trang 53 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status