Giải bài 4 Trang 4 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 4 SGK toán lớp 3, phần bài tập Bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (Không nhớ).

Đề bài 4 Trang 4 SGK Toán lớp 3:

Giá tiền một phong vì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu?

Lời giải câu 4 Trang 4 SGK Toán lớp 3:

Giá tiền một tem thư là: 200 (đồng) + 600 (đồng) = 800 (đồng).

Đáp số: 800 đồng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status