Giải bài 4 Trang 194 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 194 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.

Đề bài 4 Trang 194 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?

a) Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn.

b) Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

c) Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

d) Quan hệ giữa các loài trong quần xã.

Lời giải câu 4 Trang 194 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: c) Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status