Giải bài 4 Trang 160 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Trang 160 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về số tự nhiên.

Đề bài 4 Trang 160 SGK Toán lớp 4:

a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị ?

b) Số tự nhiên bé nhất là số nào ?

c) Có số tự nhiên lớn nhất không ? Vì sao ?

Lời giải câu 4 Trang 160 SGK Toán lớp 4:

a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp nhau hơn (hoặc kém) nhau 1 đơn vị.

b) Số tự nhiên bé nhất là số 0.

c) Không có số tự nhiên lớn nhất. Vì số tự nhiên dù lớn đến đâu thì khi thêm 1 vào ta cũng được một số lớn hơn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status