Giải bài 4 Trang 136 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 4 Trang 136 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín.

Đề bài 4 Trang 136 SGK Sinh học 6:

Kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau.

Lời giải câu hỏi 4 Trang 136 SGK Sinh học lớp 6

STT Tên cây Dạng thân Dạng lá Dạng hoa Dạng quả
1 Cam Thân gỗ Lá đơn Hoa lưỡng tính Quả thịt (mọng)
2 Đu đủ Thân cột Lá đơn Hoa đơn tính Quả thịt (mọng)
3 Lúa Thân cỏ Lá đơn Hoa lưỡng tính Quả khô không nẻ
4 Đậu tương Thân gỗ nhỏ Lá kép Hoa lưỡng tính Quả khô nẻ
5 Dừa Thân cột Lá kép Hoa đơn tính Quả khô
6 Mướp Thân leo Lá đơn Hoa đơn tính Quả khô không nẻ.
7 Sen Thân củ Lá đơn Hoa lưỡng tính Quả khô
8 Tre Thân gỗ Lá kép Hoa lưỡng tính Quả khô

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status