Giải bài 4 Trang 133 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 4 Trang 133 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 26: Chi tiêu trong gia đình.

Đề bài 4 Trang 133 SGK Công nghệ 6:

Làm thế nào để cân đối thu, chi trong gia đình ?

Lời giải câu 4 Trang 133 SGK Công nghệ lớp 6:

Để cân đối thu, chi trong gia đình:

– Phải cân nhắc kĩ trước khi quyết định chi tiêu.

– Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết.

– Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status