Giải bài 36 Trang 123 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 36 Trang 123 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (Tiếp theo).

Đề bài 36 Trang 123 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

b) Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC = CD.

Lời giải câu 36 Trang 123 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 36 trang 123 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status