Giải bài 3 Trang 90 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 90 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 20: Cân bằng nội môi.

Đề bài 3 Trang 90 SGK Sinh học 11:

Tại sao bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi?

Lời giải câu 3 Trang 90 SGK Sinh học lớp 11:

Bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện đóng vai trò quan trọng trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi vì: Bất kì một bộ phận nàotham gia vào cơ chế cân bằng nội môi hoạt động không bình thường hoặc bị bệnh sẽ dẫn đến mất cân bằng nội môi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status