Giải bài 3 Trang 88 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 88 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 26: Sinh sản dinh dưỡng tự nhiên.

Đề bài 3 Trang 88 SGK Sinh học 6:

Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì ?

Lời giải câu 3 Trang 88 SGK Sinh học lớp 6

Trên củ khoai tây có những vảy nhỏ che chồi non rất nhỏ ở bên trong. Để một thời gian sau, những chồi non nhỏ đó sẽ phát triển thành mầm, mỗi mầm nếu đem trồng có thể phát triển thành một cây khoai tây mới. Như vậy, khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng thân củ.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status