Giải bài 3 Trang 73 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 73 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm.

Đề bài 3 Trang 73 SGK Sinh học 7:

Ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm ?

Lời giải câu 3 Trang 73 SGK Sinh học lớp 7:

Ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm:

– Vỏ thân mềm là nguyên liệu cho trang trí, thủ công mĩ nghệ.

– Vỏ thân mềm đã hóa thạch giúp xác định địa tầng và có ý nghĩa trong các ngành khoa học nghiên cứu về sự sống.

– Vỏ đá vôi giúp hình thành các lớp đá vôi.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status