Giải bài 3 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 3 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập.

Đề bài 3 Trang 57 SGK Lịch sử 5:

Tại sao nói: Ngày 30/4/1954 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

Lời giải câu 3 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 5:

Vì đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước hoàn toàn thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status