Giải bài 3 Trang 50 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 50 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 16: ADN và bản chất của gen.

Đề bài 3 Trang 50 SGK Sinh học 9:

Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen.

Lời giải câu 3 Trang 50 SGK Sinh học lớp 9:

– Bản chất hoá học của gen: Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

– Chức năng của gen là lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền. Chủ yếu ở đây đề cập tới gen cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của một loại prôtêin.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status