Giải bài 3 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 3 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng.

Đề bài 3 Trang 46 SGK Lịch sử 4:

Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn?

Lời giải câu 3 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4:

Chiến thắng Chi Lăng đã khiến cho mưu đồ cứu viện Đông Quan của quân Minh bị tan vỡ. Quân Minh phải đầu hàng và rút lui về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status