Giải bài 3 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 40: Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

Đề bài 3 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10:

So sánh giá trị của hệ số căng bề mặt xác định được trong thí nghiệm này với giá trị hệ số căng bề mặt σ của nước cất ở 20°C ghi trong Bảng 37.1, sách giáo khoa? Nếu có sai lệch thì nguyên nhân từ đâu?

Lời giải câu 3 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10:

Hệ số căng bề mặt trong thí nghiệm thường nhỏ hơn giá trị thực tế trong SGK (σ = 0,073N/m) vì trong SGK làm thí nghiệm ở môi trường lí tưởng nước cất, còn trong phòng thí nghiệm độ tinh khiết của nước và của vòng nhôm không lí tưởng, có sai số trong quá trình đo. Ngoài ra σ còn phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status