Giải bài 3 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 41: Cấu tạo vũ trụ.

Đề bài 3 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12:

Phân biệt hành tinh và vệ tinh.

Lời giải câu 3 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12:

Hành tinh là thiên thể lớn, chuyển động quanh Mặt Trời.

Vệ tinh là thiên thể nhỏ, chuyển động quanh hành tinh.

Ví dụ : Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. Trái Đất là hành tinh.

Mặt Trời là vệ tinh của Trái Đất. Mặt trăng chuyển động quanh Trái Đất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status