Giải bài 3 Trang 185 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 185 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 61: Luật bảo vệ môi trường.

Đề bài 3 Trang 185  SGK Sinh học 9:

Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường..

Lời giải câu 3 Trang 185 SGK Sinh học lớp 9:

Để bảo vệ môi trường chúng ta hãy cùng nhau vận động trồng nhiều cây xanh, tiết kiệm điện nước, chuyển sang dùng năng lượng bền vững; hạn chế dùng túi nilon, đừng liệng chai nhựa, túi nilon ra môi trường; đẩy nhanh canh tác hữu cơ, chuyển sang dùng thực phẩm dinh dưỡng; giảm bớt khí thải, giảm bớt ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, để Địa Cầu chúng ta không còn nóng thêm nữa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status